Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • left mouse button Välj pusselbit
  • move mouse Flytta till rätt plats, släpp för att placera biten.

Slutför pusslet.

x
x