Advertisement

  • left mouse button Välj pusselbit
  • move mouse Flytta till rätt plats, släpp för att placera biten.

Slutför pusslet.

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer