Advertisement
Focus Mode
  • space Ta sats och landa
  • left right Snurra
  • up down Volta
  • X
    Angel-trick
  • Z
    Duck-trick

Utför trick och gör en perfekt landning för att få maximal poäng!

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x