Advertisement
Focus Mode
  • space Wyskok i lądowanie left right Skręt up down Obrót
    X
    Anioł
    Z
    Kaczka

Wykonuj akrobacje i precyzyjnie wyląduj, aby uzyskać jak najwięcej punktów!

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x