Advertisement

  • left mouse button Flytta brickor

Flytta brickorna så att valpen kan nå köket för att nå nästa nivå!

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer