Ad
Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Przesuwaj kafelki

Przejdź każdy poziom, przesuwając kafelki tak, aby szczeniak przeszedł do kuchni!

x
x