Advertisement

  • left mouse button Placera föremål
  • move mouse Flytta Octopus för att samla föremål

There are 3 awards in Icy Fishes. View All Awards

  • Icy Fishes Bronze
  • Icy Fishes Silver
  • Icy Fishes Gold

Bläckfisken vet att bara de bästa skatterna finns bland de isiga fiskarna. Använd olika bomber och minor för att skapa stora kedjereaktioner och samla in alla fiskar och skatter!

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer