Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • left mouse button Placera föremål
  • move mouse Flytta Octopus för att samla föremål

Bläckfisken vet att bara de bästa skatterna finns bland de isiga fiskarna. Använd olika bomber och minor för att skapa stora kedjereaktioner och samla in alla fiskar och skatter!

There are 3 awards in Icy Fishes.

  • Icy Fishes Bronze
  • Icy Fishes Silver
  • Icy Fishes Gold
View All Awards
x
x