Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Dra slangbällan bakåt och släpp för att skjuta iväg.
  • left mouse button för att hoppa över hinder.

Skjut iväg ditt favoritdjur med slangbällan och kana så långt som möjligt, men se upp för snöfaror i vägen.

There are 1 awards in Ice Slide.

  • Ice Slide Gold

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x