Advertisement

  • up Accelerera
  • down Bromsa
  • right Luta åt vänster
  • left Luta åt höger
  • R
    Återställ hojen till den senaste kontrollpunkten

There are 3 awards in Hot Bikes. View All Awards

  • Hot Bikes Bronze
  • Hot Bikes Silver
  • Hot Bikes Gold

Hugg tag i din hoj och ta dig förbi alla hinder på vägen. Tjäna pengar på medaljer för att uppgradera din hoj och låsa upp nya svårare banor. Bara de bästa förarna kan vinna alla race på guldtid.

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer