Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • up Accelerera
  • down Bromsa
  • right Luta åt vänster
  • left Luta åt höger
  • R
    Återställ hojen till den senaste kontrollpunkten

Hugg tag i din hoj och ta dig förbi alla hinder på vägen. Tjäna pengar på medaljer för att uppgradera din hoj och låsa upp nya svårare banor. Bara de bästa förarna kan vinna alla race på guldtid.

There are 3 awards in Hot Bikes.

  • Hot Bikes Bronze
  • Hot Bikes Silver
  • Hot Bikes Gold
View All Awards
x
x