Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • move mouse Flytta fläkten
  • left mouse button Manövrera fläkten

Samla stjärnor och styr din ballong säkert genom de farofyllda nivåerna.

There are 2 awards in Hot Air.

  • Disney Channel All Star Party Star Award
  • Hot Air Gold
View All Awards
x
x