Advertisement

  • move mouse Flytta fläkten
  • left mouse button Manövrera fläkten

There are 2 awards in Hot Air. View All Awards

  • Disney Channel All Star Party Star Award
  • Hot Air Gold

Samla stjärnor och styr din ballong säkert genom de farofyllda nivåerna.

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer