Advertisement

  • move mouse Flytta fläkten
  • left mouse button Manövrera fläkten

There are 3 awards in Hot Air Jr. View All Awards

  • Allstar Hero
  • Boss slayer
  • Full of hot air

Vinden blåser i rätt riktning för Hot Air Jr. att flyga med på hans magiska resa. Använd fläkten för att lyfta luftballongen genom en äventyrlig resa full av överraskningar och underbara utmaningar i denna fantasifyllda spelvärld.

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer