Advertisement

  • move mouse Flytta fläkten
  • left mouse button Manövrera fläkten

Samla stjärnor och styr din ballong säkert genom de farofyllda nivåerna.

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer