Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • move mouse Flytta
  • left mouse button Skjut
  • space Släpp bomber (Nivå 2 och framåt)

Du är ett flygaräss, slutför en serie farliga uppdrag för att sedan utmana "Röda baronen" om herraväldet i luften!

x
x