Reklam

Activity Feed

Focus Mode
  • move mouse Nişan al
  • left mouse button Ateş et
  • space Atışı iptal et
  • 123 Garnizon eylemini seç
  • Q
    Ok takımını değiştir

Kale kuşatılmış durumda ve destek kuvvetleri 25 gün sonra gelinceye kadar düşmanları kaleden ancak sen uzakta tutabilirsin. Okunu kullanarak akın akın gelen düşmanlardan kalenin girişini koru. Bu destan gibi savaşı kazanma şansını yakalamak için silahını yükseltmeyi ve ek ateş gücü için garnizonu kullanmayı unutma.

There are 3 awards in Horde Siege.

  • Horde Siege Siege Survivor
  • Horde Siege Open Fire
  • Horde Siege Bullseye
View All Awards
x
x