Reklam

Activity Feed

Focus Mode
  • move mouse Sikta
  • left mouse button Skjut
  • space Avbryt skott
  • 123 Välj garnisonhandling
  • Q
    Byt koger

Slottet är belägrat och endast du kan hålla fienden ute under de följande 25 dagarna tills förstärkningen anländer. Använd din pilbåge för att skjuta de inkommande horderna av fiender för att skydda slottets ingång. Kom ihåg att uppgradera ditt vapen och använd garnisonen för extra eldkraft för att ha en chans att vinna detta episka slag i Horde Siege.

There are 3 awards in Horde Siege.

  • Horde Siege Siege Survivor
  • Horde Siege Open Fire
  • Horde Siege Bullseye
View All Awards
x
x