Ad
Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • move mouse Celowanie
  • left mouse button Strzał
  • space Anuluj strzał
  • 123 Wybierz czynność
  • Q
    Zmień kołczan

Zamek jest atakowany i tylko ty zdołasz go bronić przez całe 25 dni, zanim nie przybędą posiłki. Strzelaj z łuku do hord nadciągających wrogów i nie pozwól im wedrzeć się do środka. Ulepszaj broń i korzystaj z garnizonu, aby zdobyć dodatkową siłę ognia i mieć szanse z przeważającymi siłami wroga.

There are 3 awards in Horde Siege.

  • Horde Siege Siege Survivor
  • Horde Siege Open Fire
  • Horde Siege Bullseye
View All Awards
x
x