Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Clic pe litere

Ghiceşte expresia ascunsă pentru a finaliza un nivel.

x
x