Advertisement

  • left mouse button Klicka på bokstäver

Gissa den gömda frasen för att klara nivån.

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer