Advertisement
Focus Mode
  • arrows Flytta boll

Navigera din gyroboll till det lysande målet i varje nivå utan att trilla ner från plattformarna.

x
x