Advertisement
Focus Mode
  • arrows Ruch piłką

Przeprowadź piłkę do świecącego celu na każdym poziomie, nie spadając przy tym z platformy.

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x