Reklam

Activity Feed

Focus Mode
  • left mouse button Topu bırak
  • move mouse Atıcının konumunu belirle, Topu yönlendir

En az topla tüm lobutları indirin.

x
x