Advertisement

  • left mouse button Topu bırak
  • move mouse Atıcının konumunu belirle, Topu yönlendir

En az topla tüm lobutları indirin.

Buy Full Version Yard?m

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer