Advertisement

  • left mouse button Skjut
  • move mouse Sikta
  • A
    D
    Flytta
  • W
    space Hoppa, tryck snabbt 2 ggr för dubbelhopp

Skjut på allt för att överleva. Ju längre du överlever, desto mer poäng får du.

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer