Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Skjut

Hjälp! Ekorrarna attackerar och du är den enda kvar som kan bekämpa dem. Hoppa in i kanonen och slå ut ekorrarna!

There are 3 awards in Groundhog D-day.

  • Groundhog Dday Gold
  • Groundhog Dday Silver
  • Groundhog Dday Bronze
View All Awards
x
x