Ad
Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Strzał

Pomocy! Wiewiórki atakują, a nikt poza Tobą nie może ich pokonać. Wsiadaj do armaty i zbijaj wiewiórki!

There are 3 awards in Groundhog D-day.

  • Groundhog Dday Gold
  • Groundhog Dday Silver
  • Groundhog Dday Bronze
View All Awards
x
x