Advertisement

  • up Accelerează left right Dirijează nava spaţială

Condu-ţi nava spaţială în siguranţă prin toate misiunile.

Add Gravity to Your Website Help

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer