Advertisement
Focus Mode
  • up Accelerează left right Dirijează nava spaţială

Condu-ţi nava spaţială în siguranţă prin toate misiunile.

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x