Advertisement
Focus Mode
  • up Odrzut left right Sterowanie statkiem

Przeprowadź swój statek kosmiczny przez wszystkie poziomy.

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x