Advertisement

  • left mouse button Değiştirmek yerçekimi
  • space Değiştirmek yerçekimi

There are 3 awards in Gravity Guy. View All Awards

  • Gravity Guy Bronze
  • Gravity Guy Silver
  • Gravity Guy Gold

Yerçekiminin hükümdarısınız! Bitişe ulaşmak amacıyla çevrenizdeki engelleri kontrol etmek için dünyanın yönünü ters çevirin.

Add Gravity Guy to Your Website Yard?m

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer