Reklam

Activity Feed

Focus Mode
  • left mouse button Değiştirmek yerçekimi
  • space Değiştirmek yerçekimi

Yerçekiminin hükümdarısınız! Bitişe ulaşmak amacıyla çevrenizdeki engelleri kontrol etmek için dünyanın yönünü ters çevirin.

There are 3 awards in Gravity Guy.

  • Gravity Guy Bronze
  • Gravity Guy Silver
  • Gravity Guy Gold
View All Awards
x
x