Advertisement

Activity Feed

Focus Mode

Play on your phone

Scan to go to iTunes App Store

Scan to go to Google Play

  • left mouse button Ändra gravitation
  • space Ändra gravitation

Du är en mästare på gravitation! Med din förmåga kan du manipulera din omgivning och ändra tyngdkraften till din fördel så att du kan nå ditt mål.

There are 3 awards in Gravity Guy.

  • Gravity Guy Bronze
  • Gravity Guy Silver
  • Gravity Guy Gold
View All Awards
x
x