Advertisement

  • left mouse button Ändra gravitation
  • space Ändra gravitation

There are 3 awards in Gravity Guy. View All Awards

  • Gravity Guy Bronze
  • Gravity Guy Silver
  • Gravity Guy Gold

Du är en mästare på gravitation! Med din förmåga kan du manipulera din omgivning och ändra tyngdkraften till din fördel så att du kan nå ditt mål.

Add Gravity Guy to Your Website Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer