Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Ändra gravitation
  • space Ändra gravitation

Du är en mästare på gravitation! Med din förmåga kan du manipulera din omgivning och ändra tyngdkraften till din fördel så att du kan nå ditt mål.

There are 3 awards in Gravity Guy.

  • Gravity Guy Gold
  • Gravity Guy Silver
  • Gravity Guy Bronze
View All Awards
x
x