Advertisement

Ad
  • left mouse button Ciężkości zmian
  • space Ciężkości zmian

There are 3 awards in Gravity Guy. View All Awards

  • Gravity Guy Bronze
  • Gravity Guy Silver
  • Gravity Guy Gold

Kontrolujesz grawitację! Odwracaj polaryzację świata, aby manipulować otoczeniem i dotrzeć do końca

Add Gravity Guy to Your Website Help

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer