Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Ciężkości zmian
  • space Ciężkości zmian

Kontrolujesz grawitację! Odwracaj polaryzację świata, aby manipulować otoczeniem i dotrzeć do końca

There are 3 awards in Gravity Guy.

  • Gravity Guy Gold
  • Gravity Guy Silver
  • Gravity Guy Bronze

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x