Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • left mouse button Skjut
  • space Sköld

Det är mörkt och du jobbar natt på kyrkogården. Vad som helst kan finnas därute så ha dina vapen redo och var beredd att skjuta på allt i sikte!

x
x