Advertisement
Focus Mode
  • left right Sikta
  • space Styrka/ Skjut
  • up down Ändra kameravinkel

Gå runt undervattensbanan med så få slag som möjligt.

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x