Advertisement
Focus Mode
  • left right Cel
  • space Siła/Zamach
  • up down Zmiana widoku

Ukończ ten podwodny tor przy jak najmniejszej liczbie uderzeń.

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x