Advertisement
Focus Mode
  • arrows Wyceluj
  • space Ustaw siłę i dokładność
  • Page Up/Page Down - Wybór kija
  • V
    Zobacz mapę pola

Wybierz przeciwnika i przygotuj się na 9 dołków ambitnej gry w golfa... Naprzód!

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x