Advertisement

  • move mouse Flytta händer

Vakta målet, låt inte några fotbollar gå i mål, men undvik att röra något annat då det kan skada dig!

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer