Advertisement

  • arrows Sür

There are 3 awards in Gloomy Truck. View All Awards

  • Gloomy Truck Bronze
  • Gloomy Truck Silver
  • Gloomy Truck Gold

İnsanlığın söndüğü bu kıyamet öncesi günlerde biraz umut doğdu. Radyoaktif fırtına dünyanın son umudunu yok etmeden önce kamyonunu al ve bu patlayıcı yükü zorlu yollarda taşı! Kasvetli Kamyon [Gloomy Truck] insanlığa bir ışık yakabilecek mi?

Yard?m

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer