Advertisement
Focus Mode
  • arrows Kör

Allt hopp tycks ha försvunnit i denna framtid. Navigera din lastbil genom den farliga terrängen och leverera det explosiva godset innan den radioaktiva stormen förstör allt som finns kvar på jorden. Kan en mörk lastbil leverera en ljus framtid?

There are 3 awards in Gloomy Truck.

  • Gloomy Truck Gold
  • Gloomy Truck Silver
  • Gloomy Truck Bronze
View All Awards
x
x