Advertisement

  • arrows Kör

There are 3 awards in Gloomy Truck. View All Awards

  • Gloomy Truck Bronze
  • Gloomy Truck Silver
  • Gloomy Truck Gold

Allt hopp tycks ha försvunnit i denna framtid. Navigera din lastbil genom den farliga terrängen och leverera det explosiva godset innan den radioaktiva stormen förstör allt som finns kvar på jorden. Kan en mörk lastbil leverera en ljus framtid?

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer