Advertisement

  • left mouse button Håll ned, sikta och släpp för att kasta mini

There are 3 awards in Ghostfire Attack. View All Awards

  • Ghostfire Attack Bronze
  • Ghostfire Attack Silver
  • Ghostfire Attack Gold

Krossa monstrenas försvar med snabba och spökliga attacker.

Add Ghostfire Attack to Your Website Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer