Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Håll ned, sikta och släpp för att kasta mini

Krossa monstrenas försvar med snabba och spökliga attacker.

There are 3 awards in Ghostfire Attack.

  • Ghostfire Attack Gold
  • Ghostfire Attack Silver
  • Ghostfire Attack Bronze

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x