Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Ține apăsat, țintește și eliberează pentru a trage

Zdrobeşte apărarea Monstrului cu foc rapid şi atacuri fantomatice şi elimină duşmanii pentru totdeauna!

There are 3 awards in Ghostfire Attack.

  • Ghostfire Attack Gold
  • Ghostfire Attack Silver
  • Ghostfire Attack Bronze

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x