Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Przytrzymaj, wyceluj i puść, żeby strzelić

Przełam osłonę Potwora szybkim ostrzałem i atakami duchowymi, aby pozbyć się go na dobre!

There are 3 awards in Ghostfire Attack.

  • Ghostfire Attack Gold
  • Ghostfire Attack Silver
  • Ghostfire Attack Bronze

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x