Advertisement
Focus Mode
  • wasd Move
  • left mouse button Shoot
  • R
    Special
  • space Bomb

Har du någonsin drömt om att kontrollera grymma mekaniska krigsmaskiner? Gare har allt det. Förutom omskakande action kan spelarna uppgradera och finjustera sina gångare som de vill. Börja smått och bygg upp till något förödande.

There are 3 awards in Gare.

  • Gare Gold
  • Gare Silver
  • Gare Bronze
View All Awards
x
x