Advertisement

  • left right Flytta
  • space Ta tag i tegelsten
  • ctrl Anropa flyganfall

There are 1 awards in Garden Gnome Carnage. View All Awards

  • Garden Gnome Carnage Award

Jultomten och hans medhjälpare vill till varje pris klättra nerför din skorsten. Kasta tegelstenar, anropa flyganfall och använd bungyjump för att hålla dem borta från din skorsten!

Hjälp

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer