Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • left right Flytta
  • space Ta tag i tegelsten
  • ctrl Anropa flyganfall

Jultomten och hans medhjälpare vill till varje pris klättra nerför din skorsten. Kasta tegelstenar, anropa flyganfall och använd bungyjump för att hålla dem borta från din skorsten!

There are 1 awards in Garden Gnome Carnage.

  • Garden Gnome Carnage Award
View All Awards
x
x