Publicidade

Activity Feed

Focus Mode
  • move mouse Contolar nave espacial
  • left mouse button Disparar
  • space Usar escudos

Derrote os extra-terrestres para chegar ao Big Boss galáctico.

x
x