Ad
Advertisement
Focus Mode
  • move mouse Sterowanie statkiem left mouse button Rakiety

Zestrzel wszystkie statki wroga, aby przejść do następnego etapu!

x
x