Reklam

Activity Feed

Focus Mode
  • left mouse button Değiştirmek için yan yana duran 2 meyveyi seç

Tüm bonusları kullanarak meyveleri yok edin.

x
x