Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • left mouse button Välj 2 närliggande frukter för att byta plats

Ha sönder all frukt, använd alla bonusar du kan.

x
x