Ad
Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Aby umieszczać przyjaciół.

Przejdź tyle rund, ile potrafisz.

x
x