Advertisement
Focus Mode
  • wasd Flytta
  • space Hoppa
  • left mouse button Skjut
  • P
    Paus & inställningar

Se hur många omgångar du kan överleva i detta hektiska fps-spel.

x
x