Advertisement
Focus Mode
  • wasd Deplasează-te
  • space Sari
  • left mouse button Trage
  • P
    Pauză & opţiuni

Vezi câtor rafale poţi rezista în acest first person shooter nebunesc

x
x