Advertisement
Focus Mode
  • wasd Ruch
  • space Skok
  • left mouse button Strzał
  • P
    Pauza i opcje

Sprawdź, ilu pokonasz wrogów w tej zwariowanej strzelance z perspektywy pierwszej osoby

x
x